Pomorski Klaster Żeglarski Pomorski Klaster Żeglarski serdecznie zaprasza na drugą edycję Regat Klastrów Polskich, które odbędą się w dniach 22-24 sierpnia 2014 r. pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego i Prezydenta Sopotu. Impreza ma na celu zintegrowanie polskich inicjatyw klastrowych działających w różnych sektorach i branżach, poprzez wzajemne poznanie się i nawiązanie nowych kontaktów.


W trakcie regat do dyspozycji zawodników będą łódki klasy:
- Delphia 28 (5 osob załogi)

Skipi
Sopot
Regaty zostaną poprowadzone w okolicach :
Molo Orłowo – Molo Sopot – Molo Brzeźno.


22 sierpnia zapraszamy wszystkich przedstawicieli inicjatyw klastrowych do udziału w Forum Dialogu Klastrów. Główną ideą Forum jest stworzenie platformy do wymiany doświadczeń, współdzielenia pomysłów oraz dobrych praktyk w zakresie realizacji projektów partnerskich. Wszystko z myślą o przyszłym okresie programowania i ukierunkowaniu działań na uruchamianie i wykorzystywanie potencjałów istotnych dla regionu branż oraz wyłaniających się inteligentnych specjalizacjach.


Warsztat Strategiczny

POMORSKI KLASTER ŻEGLARSKI Pomorski Klaster Żeglarski to platforma służąca przede wszystkim podniesieniu konkurencyjności i innowacyjności sektora turystyki żeglarskiej, sektora sportu i sektora zdrowia, zmierzająca do tworzenia się sprzyjających warunków dla prowadzenia działalności biznesowej, a w rezultacie do stymulowania wzrostu społeczno-gospodarczego na terenie województwa.
Wykonanie ARTproff